Avís legal

El lloc web i el domini cimae.coop corresponen a CIMAE, SCCL, que és una societat cooperativa catalana limitada constituïda el 14 d’octubre del 1994 com a cooperativa de primer grau i de treball associat, amb CIF F-60671849. Està inscrita al Registre General de Cooperatives de Catalunya, del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, amb el número 7240. El 2020 ha estat reconeguda com a Entitat sense ànim de lucre. El seu domicili social és a Barcelona (08003), al carrer d’en Cortines 16-18, baixos.