Política de privacitat

TRACTAMENT DE DADES DELS CLIENTS

Clàusula informativa:
Dades del responsable del tractament:
Identitat: CIMAE, SCCL – NIF: F60671849
Adreça postal: Carrer d’en Cortines, 16-18, baixos. (08003) Barcelona
Telèfon: 933191064 – Correu electrònic: cimae@cimae.coop

A CIMAE, SCCL tractem la informació que ens facilita per tal d’oferir el servei sol·licitat i realitzar la seva facturació. Les dades proporcionades és conservaran mentre és mantingui la relació comercial o durant el temps necessari per a complir amb els obligacions legals i atendre les possibles responsabilitats que poguessin derivar-se de l’acompliment de la finalitat per a la qual les dades van ser recollides. Les dades no es cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té dret a obtenir informació sobre si a CIMAE, SCCL estem tractant les seves dades personals, per la qual cosa pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de dades i oposició i limitacions al seu tractament davant CIMAE, SCCL, Carrer d ‘en Cortines, 16-18, baixos – 08003 Barcelona o a l’adreça de correu electrònic cimae@cimae.coop, adjuntant còpia del seu DNI o document equivalent. Així mateix, i en especial, si considera que no ha obtingut satisfacció plena en l’exercici dels seus drets, podrà presentar una reclamació davant l’autoritat estatal de control adreçant-se a l’Agencia Española de Protección de Datos, C / Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid

REGISTRE D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT

Tractament: Clientes

a) Responsable del tractament Identitat: CIMAE, SCCL – NIF: F60671849
Adreça postal: Carrer d’en Cortines, 16-18, baixos. (08003) Barcelona
b) Finalitat del tractament Gestió de la relació amb els clients
c) Categories d’interessats Persones amb les quals hi manté una relació comercial, com a clients o proveïdors
d) Categories de dades Les necessàries per al el manteniment de la relació comercial: facturar, enviar publicitat postal o mitjançant el correu electrònic i twitter
D’identificació: nom cognoms, NIF, adreça postal, telèfons i e-mail
Dades bancàries: per a la domiciliació de pagaments
e) Categories de destinataris Les necessàries per al el manteniment de la relació comercial: facturar, enviar publicitat postal o mitjançant el correu electrònic i twitter
D’identificació: nom cognoms, NIF, adreça postal, telèfons i e-mail
Dades bancàries: per a la domiciliació de pagaments
f) Agencia Estatal de Administración Tributaria No és previst de realitzar transferències internacionals
g) Termini de supressió El previst per la legislació fiscal respecte a la prescripció de responsabilitats